Privacy verklaring

Beste bezoeker en gebruiker van de LeerlijnICT,

Mijn naam is Karin Winters en ik ben de eigenaar van Karin Winters Training. Karin Winters Training is de uitgever van de Leerlijn ICT, welke speciaal voor docenten in het Primair en Voortgezet onderwijs is ontwikkeld. Jouw privacy is een groot goed daarom wil ik graag met jou delen hoe we hier bij de Leerlijn ICT met jouw persoonsgegevens omgaan.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: je leest een blog over een bepaald onderwerp of hebt gezocht naar een bepaald product en je krijgt op elke site advertenties te zien met dat specifieke product of producten gerelateerd aan dat onderwerp van de blog. Of je meldt je aan voor een leuke actie of nieuwsbrief waarbij je helaas verplicht bent je telefoonnummer achter te laten. Een week later hangt er een vriendelijke dame of heer van een callcenter aan de lijn met een aanbieding waarop je helemaal niet zit te wachten. Je persoonsgegevens zijn met derden gedeeld. Ik vind dat zeer irritant en daarom werkt Karin Winters niet mee aan dit soort praktijken.

Europese privacywetgeving GDPR / AVG
De regels over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens, het zogenaamde verwerken, gaan per 25 mei 2018 veranderen. Dan wordt namelijk in de hele Europese Unie een nieuwe privacywetgeving van kracht: de General Data Protection Regulation. Deze Europese verordening is geborgd in Nederlandse wetgeving, deze heet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor krijgen jij en ik meer rechten als het gaat om de verwerking van onze persoonsgegevens. Omdat Karin Winters Training ook persoonsgegevens verwerkt was dit een mooie aanleiding om mijn eigen privacybescherming nog eens onder de loep te nemen, en die daar waar nodig verder aan te scherpen.

Rechten voor de Betrokkene (personen zoals jij en ik)
De Europese AVG vervangt de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG versterkt de privacy-rechten van personen en breidt deze verder uit. Betrokkenen houden bijvoorbeeld compleet eigenaarschap over hun gegevens. Wil een organisatie privacygevoelige gegevens van jou verzamelen, opslaan en gebruiken? Dan moet het daarvoor expliciet toestemming van jou hebben of moet er sprake zijn van een wettelijke verplichting of moet de organisatie een gerechtvaardigd belang hebben om persoonsgegevens te verwerken.

De AVG regelt ook dat je het recht hebt om je eigen gegevens op te vragen bij een organisatie. Die mag je dan meenemen en overdragen aan een andere organisatie. Verder kun je op verzoek ‘vergeten’ worden. Dat wil zeggen dat een organisatie al jouw gegevens uit zijn database moet halen. Wordt er niet aan jouw verzoek voldaan of wordt er toch onzorgvuldig omgesprongen met jouw persoonsgegevens? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die de plicht heeft om jouw klacht in behandeling te nemen.

Dat is natuurlijk mooi geschreven en bedacht maar welke persoonsgegevens van mij verwerkt Karin Winters Training nou concreet?

Bezoekers van www.leerlijnict.nl

Cookies

Ik ben benieuwd naar het aantal bezoekers van de website, waar ze vandaan komen en welke blogposts zij dan lezen. Ik ben zeker niet geïnteresseerd in welke andere websites je bezoekt. Om de geanonimiseerde statistieken over de bezoeken aan de website te maken, gebruik ik cookies, zogenaamde id- en sessiecookies. Daarbij wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de privacy van de bezoekers.

Karin Winters Training maakt daarom gebruik van open source software Matomo, daarin worden de laatste 2 bytes van het IP-adres van de bezoeker gemaskeerd en bezoekerslogs ouder dan een jaar worden automatisch verwijderd. De anonieme statistieken worden bewaard op een server van Privac, die in de Europese Unie staat en door Privac wordt beheerd.

Tot slot respecteer ik jouw “Do Not Track”-headers, sterker nog ik moedig je aan om deze instelling te gebruiken in jouw browser. Natuurlijk kun je ook een cookie-blocker of een goede VPN-provider gebruiken.

Reacties op blogs

Ik bied je de mogelijkheid om te reageren op blogs op de website. Daar zijn wel voorwaarden aan gebonden:

  • Reacties moeten gerelateerd zijn aan de blogpost, mogen geen reclame bevatten en zijn niet geschreven om personen bewust te kwetsen. Daarvoor verwijs ik je naar andere plekken op het Internet.
  • Als je een reactie geeft bij een blogpost dan wordt jouw naam daarbij gepubliceerd oftewel anoniem reageren kan op deze website niet.
  • Om misbruik te voorkomen en om in dat geval te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen vraag ik je ook om jouw emailadres op te geven en wordt het volledige IP-adres opgeslagen.
  • Het opgegeven emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.
  • Ik behoud me het recht voor om kwetsende reacties, reacties die ik als commercieel of spam beoordeel te verwijderen.
  • Mocht jij willen dat ik een reactie van jou verwijder van de website dan kun je daar een verzoek voor indienen. Ik zorg dan dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt.

Gebruikers van het contactformulier

Het contactformulier op de website is bedoeld om een verzoek te doen om contact met jou op te nemen. Daarvoor heb ik je contactgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden enkel daarvoor opgeslagen. Als blijkt dat ik jouw contactgegevens niet meer nodig heb of jij mij vraagt deze te verwijderen, dan verwijder ik deze op de kortst mogelijke termijn.

Deelnemers van de Leerlijn ICT

Deelnemers aan de Leerlijn ICT zijn:

  • Medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs, die zich via deze website inschrijven voor de Leerlijn ICT.
  • En met wiens werkgever Karin Winters Training een overeenkomst heeft gesloten inzake de facturatie van de Leerlijn.
  • Inschrijven zonder overeenkomst werkgever is nog niet mogelijk, neem hiervoor contact op met ikben@karinwinters.nl

Voor de persoonsgegevens van deelnemers geldt dat deze niet worden gedeeld met de werkgever of derden behoudens de naam van de deelnemer t.b.v. facturatie aan werkgever.

Na afronden van de leergang wordt een certificaat afgegeven aan de deelnemer en wordt een evaluatieverslag gemaakt. Dit evaluatieverslag wordt gedurende … jaar vertrouwelijk bewaard door Karin Winters Training. Daarna wordt het verslag op een juiste wijze vernietigd. Slechts in het geval van een audit van de Leerlijn kunnen enkele evaluatieverslagen gepseudonimiseerd worden ingezien door de auditor. Alle andere persoonsgegevens worden na afronding uit de digitale leeromgeving verwijderd en vernietigd.

Opdrachtgevers en relaties van de Leerlijn ICT Karin Winters Training

Zoals elke ondernemer ben ik verplicht om een gedegen administratie te voeren. De belastingdienst stelt eisen aan deze administratie. Zo moet ik naast financiële gegevens ook enkele persoonsgegevens van opdrachtgevers en relaties te controleren en vast te leggen. Voor deze administratie geldt dat ik deze minimaal 7 jaar dien te bewaren. De persoonsgegevens worden niet gedeeld niet met derden tenzij daar een wettelijke verplichting geldt bijvoorbeeld bij een controle van de administratie door de belastingdienst.

Samengevat:

Jouw persoonsgegevens zijn bij de Leerlijn ICT en Karin Winters Training in goede handen!
Voor opmerkingen, vragen omtrent deze privacyverklaring of verzoeken in het kader van de AVG?
Dan kun je mij altijd benaderen
ikben@karinwinters.nl of maak gebruik van het contactformulier op deze website.

April 2018

Karin Winters
Karin Winters Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30240429

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar top