Badge sociale media 2

Badge sociale media 2

0 Points
  • Je hebt een professioneel LinkedIn account (goede profielfoto, kopregel en samenvatting).
  • Je hebt kennis en vaardigheden van het platform LinkedIn.
  • Je bent actief op LinkedIn, je post regelmatig updates.
  • Je weet wat de sociale selling index betekent.
  • Je kunt je contacten op LinkedIn onderhouden en uitbreiden.
Scroll naar top