5 Points
  • Je hebt kennis over de tools Wizer.me, Plickers en Cram
  • Je kunt minstens één tool toepassen in je lessen
  • Je hebt een lesidee uitgewerkt met reactie van leerlingen/collega's
  • Bewijs: document met lesidee, foto's of filmpje over het gebruik in de klas