Badge digitale tools 1

Badge digitale tools 1

0 Points
  • Je hebt kennis over de tools Kahoot, Padlet en Cram
  • Je kunt minstens één tool toepassen in je lessen
  • Bewijs: reflectie over het effect op de leerlingen (ingeleverd document)
  • Reflectie op jezelf (wat ging goed?) en een tip (document)

People who have earned this:

Scroll naar top