5 Points

Badge AVG

5 Points
  • Je hebt kennis opgedaan over de basis van AVG
  • Je hebt de eindtoets gedaan en deze voldoende afgerond.