Een tool om je onderwijs te gamificeren: Seppo

Wat is het?

Seppo is een educatieve game.
Het is vorm van game-gebaseerd leren, waarbij je samenwerken combineert met vaardigheden en kennis om zo samen een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Korte uitleg
Het spel kan gespeeld worden in een schoolgebouw of buiten (bijv. bij een excursie): de kaart van het gebied werkt als een spelbord.
De docent maakt de speltaken en de spelers in een team lossen de taken op m.b.v. hun mobiele apparaat (het is geschikt voor alle niveaus).
De docent controleert het spel, beoordeelt de antwoorden en geeft feedback.
Het verdienen van punten en teamsamenwerking motiveert de spelers om door te gaan.

Gamification in het onderwijs

Het spel is onder te brengen onder het kopje gamification van je onderwijs (ofwel het 'verspellen van je les').
Heb je de module gamification nog niet doorlopen?
Die module is een goede voorbereiding om met dit spel te gaan werken.

Hoe is deze module opgebouwd?

  1. We geven uitleg van de omgeving Seppo.
  2. Je maakt een testspel.
  3. Een voorbeeld van een spel door gebruik te maken van de ontwerpregels (uit de module gamification).
  4. Een aantal lesideeën.
  5. De eindopdracht.

Heel veel plezier met deze korte module.

Welke badge kun je verdienen?

Badge: seppo voor gamification onderwijs.

5 Points
  • Je de module helemaal doorlopen
  • Je hebt een spel gemaakt aan de hand van de 6 stappen
  • Je hebt de link en de pincode van jouw spel opgestuurd.